Harjoitusammunnat Peltojärven ampumaradalla

Seuralle on varattu harjoitusammuntavuoroja Peltojäven ampumaradalle heinäkuulle seuraavasti: 9., 20. ja 30.7. Harjoitusammunnat alkavat kello 17.00. Talvikokouksen päätöksen mukaan:

”hirviporukkaan tulevien tulee käydä ampumassa vähintään kaksi kertaa seuran järjestämällä ammuntavuorolla. Osallistumiset RHY:n / SML:n kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi.  Ammunnat voi suorittaa myös omalla paikkakunnalla, jolloin ammunnasta on esitettävä todistus. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi (hirvenhiihto, hirvikävely)”

Kaikki tämän vuoden harjoitusvuorot löytyvät tästä linkistä.

Seuran jäsenmaksun suorittaminen

Javaruksen Erä ry:n jäsenmaksun suuruus on tänä vuonna edelleen 25 euroa ja vapaaehtoinen Suomen Metsästäjäliiton jäsenmaksu 16 euroa.  SML:n jäsenmaksun maksaneille tulee Jahti -lehti, ja jäsenmaksun maksaneet voivat osallistua SML:n järjestämiin kilpailuihin.

Seuran jäsenmaksun eräpäivä oli 30.4.2020.  Eräpäivään mennessä jäsenmaksuja maksettiin kotisivujen ohjeiden mukaan jonkin verran.  Jäsenmaksutkortit niille, jotka eivät vielä ole maksaneet jäsenmaksuaan, lähetetään viikolla 20 (12.5 alkava viikko). Eräpäivä on 28.5.2020. Mikäli jäsenmaksu on jäänyt maksamatta edelliseltä vuodelta, on maksuun lisätty myös maksamaton jäsenmaksu. Jäsenyyden säilyttämiseksi jäsenmaksu on maksettava vuosittain, vaikka ei joka vuosi metsällä kävisikään.

Talvikokouksen 23.2.2020 tekemiä päätöksiä

Ennen varsinaisen kokouksen aloittamista Rauno Javarus luovutti syntymäpäivälahjat seuraaville seuran aktiivijäsenille: Aarre Javarus, Pentti Javarus, Asko Javarus ja Kauko Kantola.

Seuran ammuntamestäruuskilpailujen kolme parasta palkittiin pokaalein (5 kilpailijaa):

 1. Rauno Javarus 53 pistettä (juokseva hirvimaali)
 2. Tapio Kukkola  51
 3. Ilkka Lehtola     50

Hirvikävelyn kolme parasta (10 kilpailijaa)

 1. Antti Ypyä 1078 pistettä
 2. Susanna Javarus 1064
 3. Anne Haikara 1024

Talvikokouksen tekemiä päätöksiä:

 • hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
 • myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 • seuran puheenjohtajana jatkaa Mikko Suopanki
 • varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Antti Ypyän
 • johtokuntaan erovuoroisten tilalle valittiin Antti Ypyä, Rauno Javarus ja Jarkko Javarus
 • talkoovelvoite hirviporukkaan tuleville on neljä (4) päivää, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista päivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kolme päivää voi korvata rahalla, jolloin korvaus on 40 euroa / tekemätön talkoopäivä, konetalkoopäivän arvo on edelleen 120 euroa. Muille metsästäville jäsenille 2 päivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla
 • hirviporukkaan tulevien tulee käydä ampumassa vähintään kaksi kertaa seuran järjestämällä ammuntavuorolla. Osallistumiset RHY:n / SML:n kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi.  Ammunnat voi suorittaa myös omalla paikkakunnalla, jolloin ammunnasta on esitettävä todistus. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi (hirvenhiihto, hirvikävely)
 • seuran jäsenmaksu pidettin ennallaan 25 eurossa, liittymismaksu myös entinen eli 100 euroa seuraan liityttäessä
 • Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirin vuosikokoukseen valittiin Rauno Javarus ja Mikko Suopanki
 • Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Kauko Kantola
 • seuran talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus ja kilpailujohtajaksi Mikko Suopanki
 • ilmoittautuminen hirviporukkaan tulee tehdä 26.4.2020 mennessä
 • seura järjestää hirvenhaukkukokeet 4.10.2020