Ampumaratavuorot Peltojärvellä

Ampumataidon ylläpitäminen kuuluu jokaisen metsästäjän velvollisuuksiin. Taitoa voi ylläpitää esim. erilaisissa kilpailuissa mm. hirvenhiihto ja hirvijuoksukilpailuissa. Yksi tapa on osallistua seuran järjestämiin harjoituksiin Peltojärven ampumaradalla. Siellä on hyvä harjoitella myös liikkuvaan hirvitauluun ampumista, ja Peltojärvellä on hyvä kohdistaa ase/aseet.

Tälle kesälle on varattu vuorot seuraavasti:

 • tiistai 16.7 klo 18 – 21
 • torstai 1.8 klo 15 – 18
 • maanantai 5.8 klo 18 – 21
 • keskiviikko 14.8 klo 15 – 18
 • tiistai 27.8 klo 18 – 21

Ampumakokeita Peltojärven radalla järjestetään seuraavasti:

 • torstai 11.7 klo17 (ilmoittautuminen klo 19 mennessä)
 • torstai 18.7 klo 17
 • lauantai 27.7 klo 10 (ilmoittautuminen klo 12 mennessä)
 • lauantai 3.8 klo 10
 • lauantai 10.8 klo 10
 • lauantai 17.8 klo 10
 • lauantai 28.9 klo 10

!! ILMOITUS TALKOISTA !!

Talvikokouksen päätöksen mukaan hirviporukkaan tuleville talkoovelvoite on kolme (3) päivää, joista yksi päivä on pakollinen seuran ohjatussat toiminnassa.  Pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kaksi päivää voi korvata rahalla 40 e/pvä, ja konetyön arvo on 120 e/pvä.

Muille metsästäville jäsenille talkoovelvoita on kaksi (2) päivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenelle, mutta voi korvata rahalla.

Neljästä pienpedosta saa yhden talkoopäivän.

Johtokunnan järjestämät talkoot:

 1. Talkoot Javaruksen kylätalolla lauantaina 16.3.2024 alkaen klo 11.00.Luvassa mm lumitöitä. Lumilapio/-kola mukaan!
 2. Hirvenhiihtokisojen viimeistelytalkoot torstaina 28.3.2024 klo 12. kylätalolla.
 3. Kisapäivänä perjantaina 29.3.2024 talkooporukka paikalle klo 08.00
 4.  Lauantaina 15.6.2024 klo 12.00. Pihan haravointi ym. Kahvitarjoilu.

 

Pilkkikilpailut sunnuntaina 28.4.2024

Seuran jäsenten väliset pilkkikilpailut järjestetään Javarusjärvellä (Vanhanrannassa) sunnuntaina 28.4.2024 klo 12.00.

Sarjat

 • yleinen
 • naiset
 • lapset

Makkara- ja kahvitarjoilu.

Seuran jäsenet perheineen tervetuloa!

Talvikokous pidettiin kylätalolla lauantaina 24.2.2024

Javaruksen Erä ry:n sääntömääräinen talvikokous pidettiin kylätalolla lauantaina 24.2.2024. Puheenjohtajana toimi Leila Javarus ja sihteerinä Niina Javarus.

Kokouksessa oli mukana 17 seuran jäsentä.

Kokouksessa tehtiin mm. seuraavat päätökset:

 • hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2023
 • hyväksyttiin tilinpäätös
 • johtokunnan ja seuran puheenjohtajaksi valittiin Rauno Javarus
 • johtokunnan erovuoroisten jäsenet Jarkko Javarus ja Antti Ypyä valittiin jatkamaan, ja Rauno Javaruksen tultua valituksi puheenjohtajaksi, hänen tilalleen johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä Janne Pelto-aho
 • toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Laine ja varalle Kauko Kantola
 • hirviporukkan tuleville talkoovelvoitteeksi hyväksyttiin kolme (3) päivää, joista yksi päivä pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kaksi päivää voi korvata rahalla 40 e/pvä ja konetyön arvo 120 e/pvä
 • hirviporukkaan tulevalla tulee olla kaikki velvoitteet (ammunnat ja talkoot) suoritettuina kesäkokoukseen mennessä. Hirven pyyntiin liittyvät maksut tulee suorittaa hirvikokoukseen mennessä. Hirviporukkaan tulevalla tulee olla luvat voimassa (metsästyskortti, ampumakoe suoritettuna)
 • muille metsästäville jäsenille kaksi (2) päivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla
 • neljästä pidenpedosta saa yhden talkoopäivän
 • seuran jäsen- ja liittymismaksut pidettiin ennallaan. Jäsenmaksu 25 euroa, SML:n jäsenmaksut 19 euroa (sis Jahti -lehden) ja liittymismaksu 100 euroa
 • SML:n Lapin piirin kokousedustajaksi valittiin Rauno Javarus
 • kilpailujaoston vetäjäksi valittiin Rauno Javarus
 • talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus
 • seuran puheenjohtaja ja/ tai sihteeri hakee luvat
 • hirviporukkaan ilmoittautuminen 28.4 2024 klo 18.00 mennessä WhatssApp- tai sähkökpostiviestillä
 • Hanki Cup pidetään 29.3.2024, kaksi osakilpailua
 • ilmoituslehtenä käytetään Koti-Lappi lehteä
 • lopuksi käytiin vapaata keskustelua mm seuran oman WhatssApp -ryhmän perustamiesta tiedottamisen parantamiseksi. Ryhmässä voisi ilmoittaa esim tulevista talkoista ja muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi muisteltiin menneitä. Positiivisesti.

Tapio Kukkola esitteli seuralle sääntöehdotuksen.

Miksi muutos:

 • säännöt on hyvä tarkistaa sopivin välein
 • nykyisissä säännöissä osin vanhentunutta tietoa
 • seuran talouden kannalta nykyiset säännöt vaikuttavat tulevaisuuden talouden hoitoon negatiivisesti, koska maksukertymät pienenevät (jäsenmaksuista). Seuran ns pakolliset menot tulee pääsääntöisesti pystyä hoitamaa jäsenmaksutuotoilla – mikäli ei esimerkiksi ole tuloja hirvenpyynnistä, arpajaisista ja Javarus Cupi`sta.
 • päätäntävalta selkeytyy
 • sääntöjen pohjana Metsästäjäliiton mallisäännöt

Mikä muuttuu:

 • uudet jäsenet sääntöehdotuksessa hyväksyy seuran hallitus. Nykysännöissä johtokunnan oltava yksimielinen jäsenen hyväksymisestä, muutoin asia siirtyy seuran kokouksen päättettäväksi
 • vapaajäsenyys jää pois ehdotetuissa säännöissä. Voimassa olevien sääntöjen mukaan johtokunta voi hyväksyä 65 täyttäneet, vähintään 20 vuotta seuran jäsenenä toimineen henkilön
 • voimassa olevien sääntöjen mukaan ”jäsen voi liittyessään tai myöhemmin suorittaa voimassaolevan jäsenmaksun 20 kertaisena, on seuran vapaajäsen”. Vapaajäsen ei myöskään maksa jäsen-, eikä mahdollisia toimintamaksuja. Uusissa säännöissä ei tätä mahdollisuutta ole enää
 • maanomistajuuteen ehdotetaan 10 hehtaari rajaa seuralle vuokratulle metsästyskelpoiselle maa-alueelle. Nykysäännöissä ei pinta-alamäärettä ole
 • huomautusmaksusta (jäsenmaksu) voi periä huomatusmaksun

Milloin muuttuu:

 • seuran kokouksen tehtävä asista päätös, jota kannattaa 3/4 kokouksessa äänensä antaneet seuran jäsenmaksun maksaneet jäsenet
 • Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksyttävä uudet säännöt, jonka jälkeen säännöt astuvat voimaan

Uusiiin sääntöihin kannattaa tutustua huolellisesti, koska sääntöjä ei muuteta vuosittain!

Ymmärrys —> hyväksyminen —> sitoutuminen

Sääntöehdotus löytyy –> Sääntöehdotus_24.02.2024

 

Peijaiset kylätalolla 9.12.2023

Hirvipeijaiset järjestetään Javaruksen kylätalolla lauantaina 9.12.2023 klo 12 – 14.

Peijaisten lisäksi järjestetään  paikan päällä pienarpajaiset.

Tervetuloa kyläläiset, maanvuokraajat ja seurat jäsenet perheineen.

Johtokunta

Kesäkokouksen tekemiä päätöksiä

Kesäkokous pidettiin kylätalolla 13.8.2023.

Kokouksessa päätettiin mm:

 1. Hirvikokous pidetään 27.8.2023
 2. Kesäkokous valitsi hirvijohtajaksi Susanna Javaruksen
 3. Vieraslupamaksut 2023
  1. Vesilintu, jänikset 10 €/vrk ja 50 €/viikko
  2. Metsäkanalinnut 20 €/vrk ja 100 €/vko. Luvalla voi pyytää myös muuta pienriistaa
  3. Metsäkanalinnun pyynnissä pitää olla vieraan mukana seuran jäsen, joka vastaa pyynnistä ja ilmoittaa saaliit
  4. Saaliskiintiöt vieraalle 1 lintu/vrk ja enintään lintua/viikko
  5. Seuran jäsenten saaliskiintiö enintään 5 teertä ja 2 metsoa/kausi
  6. Karhun pyynti 200 € seuran alueella, jäsenen oltava mukana pyynnissä
  7. Javaruskangas on rauhoitettu metsäkanalinnun pyynniltä

Kesäkokous

Javaruksen Erä ry:n sääntömääräinen kesäkokous pidetään

sunnuntaina 13.8.2023 alkaen klo 15.00

Tervetuloa!

Johtokunta