Talvikokouksen tekemiä päätöksiä 26.2.2023

Javaruksen Erä ry piti talvikokouksen kylätalolla su 26.2.2023.  Kokouksessa oli mukana  17 seuran toiminnasta kiinnostunutta jäsentä.

Päätöksiä:

 • alussa jaettiin palkintoja seuran kisoissa menestyneille
 • esitettiin seuran toimintakertomus vuodelta 2022, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus
 • seuran puheenjohtajana jatkaa Leila Javarus
 • erovuorossa olleiden johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Susanna Javarus, Mira Suopanki ja Mikko Suopanki
 • toiminnantarkastajana jatkaa Mikko Laine, varalla Kauko Kantola
 • vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2023, ja määrättiin jäsenten riistanhoito- ja talkoovelvoitteet
  • talkoovelvoite kolme l(3) päivää hirviporukkaan kuululville, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa. Pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kaksi päivä voi korvata rahalla.
  • muille metsästäville jäsenille kaksi (2) päivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla.
  • talkoopäivän hinta on 40 euroa, Konetalkoopäivän hinta ennallaan 120 euroa.
  • neljästä pienpedosta saa yhden talkoopäivän
  • hirviporukkaan kuuluvan tulee käydä vähintään kaksi kertaa seuran järjestämillä ammuntavuoroilla. Osallistuminen RHY:n/SML:n kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi. Ammunnat voi suorittaa myös omalla paikkakunnalla. Todistus suoritetusta ammunnoista on esitettävä. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi.
  • hirviporukkaan kuuluvalla tulee olla kaikki velvoitteet (ammunnat, talkoot) suoritettu kesäkokoukseen mennessä
  • hirvenpyyntiin kuuluvilla tulee luvat voimassa (metsästyskortti, ampumakoe suoritettuna)
 • seuran liittymismaksu uusille varsinaisille jäsenille 100 euroa ja jäsenmaksu 25 euroa, SML:n jäsenmaksu nousee 19 euroon (sisältää Jahti -lehden)
 • Rauno Javarus valittiin seuran edustajaksi Metsästäjäliiton kokoukseen 26.3.2023.
 • talkoopäällikkönä jatkaa Kaija Javarus
 • kilpailujaoston vetäjänä toimii edelleen Rauno Javarus
 • seuran hirviluvat hakee puheenjohtaja tai sihteeri
 • hirviporukkaan ilmoittautuminen 23.4.2023 klo 20.00 tehtävä sihteerille, ampumakortin määräaikan mennessä antanut on ilmoittautunut hirviporukkaan -ei siis tarvitse ilmoittautua uudelleen
 • seuran ilmoituslehdeksi valittiin Koti-Lappi
 • hirvenhiihtokilpailu järjestetään 7.4.2023 – kaksi erillistä kilpailua
 • HIRV -kokeet järjestetään 4.11.2023