Aihearkisto: Yleinen

Kesäkokouksen päätöksiä

Javaruksen Erä ry:n kesäkokous pidettiin kylätalolla 28.8.2022. Puhetta johti Leila Javarus Rauno Javaruksen toimiessa sihteerinä.

 • Hirvenpyynti päätettiin aloittaa 3.9.2022
 • Hirvikokouksen ajankohta 2.9.2022
 • Pyyntilupia seuralle on myönnetty 11, joista enintään 8 aikuista
 • Seuralle pyydetään 1 + 1 ja maanvuokraajille 2 sekä pyytäjille 5 +5
 • Talkoovelvoitteet ja maksut tulee suorittaa hirvikokoukseen mennessä eli 2.9.2022
 • Hirvijohtajaksi valittiin Susanna Javarus
 • Seuran harjoitusammunnat sekä mestaruuskisat pidetään 29.8.2022 Peltojärven radalla

Vieraslupamaksut 2022 ja mahdoliset alue- ja saalisrajoitukset

 • Vesilintu ja jäniset 10 e/vrk ja 50 e/viikko
 • Metsäkanalinnut 20 e/vrk ja 100 e/viikko ja tällä luvalla voi pyytää myös muuta pienriistaa
 • Javaruskangas rauhoitetaan metsäkanalinnun pyynniltä
 • Metsäkanalinnun pyynnissä pitää olla vieraan mukana aina seuran jäsen, joka vastaa pyynnistä ja ilmoittaa saaliit.
 • Saaliskiintiö vieralla 1/vrk ja enintään 4/viikko
 • Seuran jäsenellä saaliskiintiö on enintään 5 teerta ja 2 metsoa/kausi
 • Riekko ja pyy rahoitetaan seuran alueella
 • Hirvenhaukkukokeet järjestetään 5.11.2022. Kyseinen päivä rauhoitetaan hirvenpyynniltä

 

Pilkkikisat

Parin taukovuoden jälkeen järjestettiin seuran pilkkimestaruuskisat Javarusjärvellä lauantaina 30.4.2022.

Kisaan tuli mukavasti väkeä, ja parasta oli nuorten ja lasten mukaan tuleminen. Eipä ole ennen tainnut lapsia olla samanalaista määrää. Kylä on nuortunut! Kisaajien keski-ikä taisi humpsahtaa jo pariinkymmeneen.

Kaikki saivat kalaa, ja kaikki olivat voittajia. Palkinnot jaettiin niin että kenellekään ei tullut paha mieli. Parasta oli yhdessä oleminen ja eväiden nauttiminen. Seurahengen ja yhteishengen kohottamista parhaimmillaan!

Kiitos kaikille mukana olijoille, ja ensi vuonna uudestaan!

 

 

Talvikokouksen 27.2.2022 tekemiä päätöksiä

Javaruksen erä piti sääntömääräisen talvikokouksen kylätalolla 27.2.2022. Paikalla oli 14 seuran aktiivijäsentä. Perinteiseen tapaan ennen kokousta muistettiin seuran tasavuosia täyttäneitä aktiivijäseniä, sekä palkittiin kahden eri hirvikävelyn parhaat.

Kokousedustajille esitettiin seuran toimintakertomus vuodelta 2021, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Toimintakertomus sekä tilinpäätös hyväksyttiin, ja myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.-

 • seuran puheenjohtajana jatkaa Leila Javarus
 • johtokunnan erovuoroiset jäsenet valittiin uudelleen, joten johtokuntaan ei tullut muutoksia
 • vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma kuluvalle vuodelle
 • talkoovelvoitteeksi määrättiin kolme (3) talkoopäivää hirviporukkaan kuuluvalle, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kaksi päivää voi korvata rahalla. Muille metsästäville jäsenille määrättiin kaksi (2) talkoopäivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla. Talkoopäivän hinta on 40 euroa. Konetalkoopäivän hinta 120 euroa.
 • hirviporukkaan kuuluvan tulee käydä vähintään kaksi kertaa seuran järjestämillä ammuntavuoroilla. Osallistuminen RHY:n /SML:n kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi. Ammunnan voi myös suorittaa omalla paikkakunnalla, todistus suorittuista ammunnoista on esitettävä. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi.
 • hirviporukkaan kuuluvalla tulee olla kaikki velvoitteet (ammunnat, talkoot ja maksut) suoritettuina hirvikokoukseen mennessä.
 • seuran liittymismaksu (100 euroa) ja jäsenmaksu (25 euroa) pidetiin ennallaan, SML:n jäsenmaksu ennallaan (16 euroa).
 • johtokunta oli hyväksynyt seuraan seitsemän (7) uutta jäsentä
 • vapaajäseniksi on hyväksytty kaksi seuran aktiivijäsentä
 • Lapin Kennelpiirin kokousedustajaksi valittiin Kauko Kantola ja Lapin Metsästäliiton Lapin piirin kokousedustajaksi valittiin Rauno Javarus
 • talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus ja kilpailujaoston vetäjäksi Rauno Javarus
 • hirviporukkan tulee ilmoittautua sähköpostilla tai tekstiviestillä/vhatsappilla 24.4.2022 mennessä.
 • haukkukokeet haetaan 5.11.2022, johon otetaan 10 koiraa.
 • seura päätti järjestää parin (korona)vuoden jälkeen hirvenhiihto/-hiihtelykilpailut 15.4.2022 Javarus Cup I ja II, samana päivänä kaksi eri kilpailua, joista ensimmäinen alkaa klo 10 ja toinen klo 13. Sarjat A = <M65, B = >M65, C = nuoret; nämä hiihtelysarjan kilpailut, kilpasarjat Miehet, Naiset ja Nuoret. Tarkempaa tietoa kilpailuista löytyy osoitteesta https://www.hirviurheilu.com
 • talvikokous päätti myös hakea seuran 50 -vuotisjuhlan koiranäyttelyä vuoden 2024 elokuulle

Leila Javaruksesta seuran uusi puheenjohtaja

Javaruksen Erä ry piti sääntömääräisen talvikokouksen kylätalolla 30.2.2021. Kokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

 • Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leila Javarus.
 • Johtokunnan uusi kokoonpano on: Antti Ypyä, Rauno Javarus, Jarkko Javarus, Susanna Javarus, Mira Suopanki ja Mikko Suopanki.
 • Hyväksyttiin seuran toimintakertomus vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
 • Hyväksytiin seuran tilit ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus  johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Laine ja varalle Kauko Kantola.
 • Talkoovelvoitteeksi hirviporukkaan tulevalle  päätettiin kolme (3) talkoopäivää, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä ja kaksi talkoopäivää voi korvata rahalla. Muille metsästäville jäsenille kaksi (2) talkoopäivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla. Talkoopäivän hinta on 40 euroa ja konetalkoopäivän hinta 120 euroa. Mikäli koronan vuoksi viranomaiset kieltävät kokoontumisen, hirviporukan pakollista seuran järjestämää ohjattua talkoovelvoitetta ei tarvitse suorittaa.
 • Hirviporukkaan kuuluvan tulee käydä vähintään kaksi kertaa seuran järjestämissä ammuntavuoroilla. Osallistuminen RHY:n/SML:n  kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi. Ammunnan voi myös suorittaa jäsenen omalla paikkakunnalla ja todistus suoritetusta ammunnasta esitettävä. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi.
 • Riistanhoitopalkkiota ei makseta rahalla, vaan neljästä pienpedosta saa yhden talkoopäivän.
 • Seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan; liittymismaksu 100 euroa ja jäsenmaksu 25 euroa. Vapaahetoinen SML:n jäsenmaksu 16 euroa.
 • Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Kauko Kantola.
 • Talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus

Talvikokouksen 23.2.2020 tekemiä päätöksiä

Ennen varsinaisen kokouksen aloittamista Rauno Javarus luovutti syntymäpäivälahjat seuraaville seuran aktiivijäsenille: Aarre Javarus, Pentti Javarus, Asko Javarus ja Kauko Kantola.

Seuran ammuntamestäruuskilpailujen kolme parasta palkittiin pokaalein (5 kilpailijaa):

 1. Rauno Javarus 53 pistettä (juokseva hirvimaali)
 2. Tapio Kukkola  51
 3. Ilkka Lehtola     50

Hirvikävelyn kolme parasta (10 kilpailijaa)

 1. Antti Ypyä 1078 pistettä
 2. Susanna Javarus 1064
 3. Anne Haikara 1024

Talvikokouksen tekemiä päätöksiä:

 • hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
 • myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 • seuran puheenjohtajana jatkaa Mikko Suopanki
 • varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Antti Ypyän
 • johtokuntaan erovuoroisten tilalle valittiin Antti Ypyä, Rauno Javarus ja Jarkko Javarus
 • talkoovelvoite hirviporukkaan tuleville on neljä (4) päivää, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista päivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kolme päivää voi korvata rahalla, jolloin korvaus on 40 euroa / tekemätön talkoopäivä, konetalkoopäivän arvo on edelleen 120 euroa. Muille metsästäville jäsenille 2 päivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla
 • hirviporukkaan tulevien tulee käydä ampumassa vähintään kaksi kertaa seuran järjestämällä ammuntavuorolla. Osallistumiset RHY:n / SML:n kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi.  Ammunnat voi suorittaa myös omalla paikkakunnalla, jolloin ammunnasta on esitettävä todistus. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi (hirvenhiihto, hirvikävely)
 • seuran jäsenmaksu pidettin ennallaan 25 eurossa, liittymismaksu myös entinen eli 100 euroa seuraan liityttäessä
 • Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirin vuosikokoukseen valittiin Rauno Javarus ja Mikko Suopanki
 • Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Kauko Kantola
 • seuran talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus ja kilpailujohtajaksi Mikko Suopanki
 • ilmoittautuminen hirviporukkaan tulee tehdä 26.4.2020 mennessä
 • seura järjestää hirvenhaukkukokeet 4.10.2020