Aihearkisto: Yleinen

Kesäkokouksen 28.8.2021 päätöksiä

 • Hirvenpyynti aloitetaan kylätalolta 4.9.2021 klo 7.00
 • Hirvijohtajaksi valittiin Leila Javarus
 • Hirvipalaveri pidetään kylätalolla 3.9.2021 klo 19.00
 • Ryhmä- ja jakoperusteet päätetään hirvipaleverissa
 • Sitova hirvitarjous myytävästä hirvestä tehtävä suljetussa kirjekuoressa 2.9.2021 klo 16.00 mennessä seuran puheenjohtajalle. Hirvitarjouksen voi jättää vain seuran jäsen.
 • Johtokunta kokoontuu 3.9.2021 klo 18.30
 • Seuran harjoitusammunnat Peltojärvellä 30.8.2021 klo 16
 • Hirvikävelykilpailut Peltojärven radalla 21.9.2021 klo 15 Isokylän metsästysseuran kanssa
 • Vieraslupamaksut 2021 ja alue- ja saalisrajoituksen:Vesilintu, jänikset 10 e/vrk ja 50 e/viikko.Metsäkanalinnut 20e/vrk ja 100 e/viikko ja luvalla voi pyytää myös muuta pienriistaa.

  Javaruskangas rauhoitetaan metsäkanalinnunpyynniltä.

  Metsäkanalinnun pyynnissä pitää olla vieraan mukana seuran jäsen, joka vastaa pyynnistä ja ilmoittaa saaliit. Saaliskiintiö on vieraalle 1 lintu/vrk ja
  Vieraille metsäkanalintujahtiin kiintiö 1 lintu/päivä ja enintään 4 lintua/viikko.

  Huom.! Riekko ja pyy rauhoitetaan seuran alueella!

  Vierasluvat maksetaan seuran tilille FI53 8146 9710 2543 83.
  Tiedonantoja-kohtaan merkiksi ”vieraslupa + pvm + seuran jäsenen nimi +vieraan nimi”.

  Vieraslupia voi tiedustella seuran sihteeriltä Rauno Javarukselta p. 0400 167879

 • Seuran jäsenille saaliskiintiö on enintään visi (5) teertä ja kaksi (2) metsoa/kausi

Leila Javaruksesta seuran uusi puheenjohtaja

Javaruksen Erä ry piti sääntömääräisen talvikokouksen kylätalolla 30.5.2021. Kokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

 • Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leila Javarus.
 • Johtokunnan uusi kokoonpano on: Antti Ypyä, Rauno Javarus, Jarkko Javarus, Susanna Javarus, Mira Suopanki ja Mikko Suopanki.
 • Hyväksyttiin seuran toimintakertomus vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
 • Hyväksytiin seuran tilit ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus  johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Laine ja varalle Kauko Kantola.
 • Talkoovelvoitteeksi hirviporukkaan tulevalle  päätettiin kolme (3) talkoopäivää, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä ja kaksi talkoopäivää voi korvata rahalla. Muille metsästäville jäsenille kaksi (2) talkoopäivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla. Talkoopäivän hinta on 40 euroa ja konetalkoopäivän hinta 120 euroa. Mikäli koronan vuoksi viranomaiset kieltävät kokoontumisen, hirviporukan pakollista seuran järjestämää ohjattua talkoovelvoitetta ei tarvitse suorittaa.
 • Hirviporukkaan kuuluvan tulee käydä vähintään kaksi kertaa seuran järjestämissä ammuntavuoroilla. Osallistuminen RHY:n/SML:n  kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi. Ammunnan voi myös suorittaa jäsenen omalla paikkakunnalla ja todistus suoritetusta ammunnasta esitettävä. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi.
 • Riistanhoitopalkkiota ei makseta rahalla, vaan neljästä pienpedosta saa yhden talkoopäivän.
 • Seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan; liittymismaksu 100 euroa ja jäsenmaksu 25 euroa. Vapaahetoinen SML:n jäsenmaksu 16 euroa.
 • Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Kauko Kantola.
 • Talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus

Talvikokouksen 23.2.2020 tekemiä päätöksiä

Ennen varsinaisen kokouksen aloittamista Rauno Javarus luovutti syntymäpäivälahjat seuraaville seuran aktiivijäsenille: Aarre Javarus, Pentti Javarus, Asko Javarus ja Kauko Kantola.

Seuran ammuntamestäruuskilpailujen kolme parasta palkittiin pokaalein (5 kilpailijaa):

 1. Rauno Javarus 53 pistettä (juokseva hirvimaali)
 2. Tapio Kukkola  51
 3. Ilkka Lehtola     50

Hirvikävelyn kolme parasta (10 kilpailijaa)

 1. Antti Ypyä 1078 pistettä
 2. Susanna Javarus 1064
 3. Anne Haikara 1024

Talvikokouksen tekemiä päätöksiä:

 • hyväksyttiin seuran toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019
 • myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 • seuran puheenjohtajana jatkaa Mikko Suopanki
 • varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Antti Ypyän
 • johtokuntaan erovuoroisten tilalle valittiin Antti Ypyä, Rauno Javarus ja Jarkko Javarus
 • talkoovelvoite hirviporukkaan tuleville on neljä (4) päivää, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista päivää ei voi teettää toisella jäsenellä, ja kolme päivää voi korvata rahalla, jolloin korvaus on 40 euroa / tekemätön talkoopäivä, konetalkoopäivän arvo on edelleen 120 euroa. Muille metsästäville jäsenille 2 päivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla
 • hirviporukkaan tulevien tulee käydä ampumassa vähintään kaksi kertaa seuran järjestämällä ammuntavuorolla. Osallistumiset RHY:n / SML:n kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi.  Ammunnat voi suorittaa myös omalla paikkakunnalla, jolloin ammunnasta on esitettävä todistus. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi (hirvenhiihto, hirvikävely)
 • seuran jäsenmaksu pidettin ennallaan 25 eurossa, liittymismaksu myös entinen eli 100 euroa seuraan liityttäessä
 • Suomen Metsästäjäliiton Lapin piirin vuosikokoukseen valittiin Rauno Javarus ja Mikko Suopanki
 • Lapin Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Kauko Kantola
 • seuran talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus ja kilpailujohtajaksi Mikko Suopanki
 • ilmoittautuminen hirviporukkaan tulee tehdä 26.4.2020 mennessä
 • seura järjestää hirvenhaukkukokeet 4.10.2020