Talkoojaosto

Talkoojaostosta vastaa Kaija Javarus p. 0400271528

Talkoojaoston tehtävä on nimensä mukaisesti järjestää seuran toimintaan liittyvät talkoot.

Vuoden 2020 talkoovelvoite on talvikokouksen päätöksen mukaisesti hirviporukaan tuleville jäsenille neljä (4) päivää, joista yksi päivä tulee olla seuran järjestämä talkoopäivä . Kolme päivää voi olla muita talkoopäiviä, tai korvata rahalla. Muille seuran alueella metsästäville seuran jäsenille talkoovelvoite on kaksi (2) päivää. Velvoitteen voi  korvata rahalla, jolloin korvaus on 40 euroa/tekemätön talkoopäivä. Konetalkoopäivän arvo on 120 euroa.