Talkoojaosto

Talkoojaostosta vastaa Ilkka Lehtola p. 040 7618115

Talkoojaoston tehtävä on nimensä mukaisesti järjestää seuran toimintaan liittyvät talkoot.

Vuoden 2016 talkoovelvoite on talvikokouksen päätöksen mukaisesti hirviporukaan tuleville jäsenille viisi (5) päivää, joista kolme päivää tulee olla seuran johtamia talkoita. Kaksi päivää voi olla muita talkoopäiviä, tai korvata rahalla. Muille seuran alueella metsästäville seuran jäsenille talkoovelvoite on kaksi (2) päivää. Velvoitteen voi myös teettää toisella jäsenellä tai korvata rahalla, jolloin korvaus on 30 euroa/tekemätön talkoopäivä. Konetalkoopäivän arvo on 90 euroa.