Talkoojaosto

Talkoojaostosta vastaa Kaija Javarus p. 0400271528

Talkoojaoston tehtävä on nimensä mukaisesti järjestää seuran toimintaan liittyvät talkoot.

Vuoden 2024 talkoovelvoite on talvikokouksen päätöksen mukaisesti hirviporukaan tuleville jäsenille kolme (3) päivää, joista yksi päivä tulee olla seuran järjestämä talkoopäivä . Kaksi päivää voi olla muita talkoopäiviä, tai korvata rahalla.

Neljästä pienpedosta saa yhden talkoopäivän.

Muille seuran alueella metsästäville seuran jäsenille talkoovelvoite on kaksi (2) päivää. Velvoitteen voi  korvata rahalla, jolloin korvaus on 40 euroa/tekemätön talkoopäivä. Konetalkoopäivän arvo on 120 euroa.