Leila Javaruksesta seuran uusi puheenjohtaja

Javaruksen Erä ry piti sääntömääräisen talvikokouksen kylätalolla 30.2.2021. Kokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

 • Seuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Leila Javarus.
 • Johtokunnan uusi kokoonpano on: Antti Ypyä, Rauno Javarus, Jarkko Javarus, Susanna Javarus, Mira Suopanki ja Mikko Suopanki.
 • Hyväksyttiin seuran toimintakertomus vuodelta 2020 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2021.
 • Hyväksytiin seuran tilit ja vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus  johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
 • Toiminnantarkastajaksi valittiin Mikko Laine ja varalle Kauko Kantola.
 • Talkoovelvoitteeksi hirviporukkaan tulevalle  päätettiin kolme (3) talkoopäivää, joista yksi pakollinen seuran ohjatussa toiminnassa, pakollista talkoopäivää ei voi teettää toisella jäsenellä ja kaksi talkoopäivää voi korvata rahalla. Muille metsästäville jäsenille kaksi (2) talkoopäivää, velvoitetta ei voi teettää toisella jäsenellä, mutta voi korvata rahalla. Talkoopäivän hinta on 40 euroa ja konetalkoopäivän hinta 120 euroa. Mikäli koronan vuoksi viranomaiset kieltävät kokoontumisen, hirviporukan pakollista seuran järjestämää ohjattua talkoovelvoitetta ei tarvitse suorittaa.
 • Hirviporukkaan kuuluvan tulee käydä vähintään kaksi kertaa seuran järjestämissä ammuntavuoroilla. Osallistuminen RHY:n/SML:n  kilpailuihin luetaan harjoituskerroiksi. Ammunnan voi myös suorittaa jäsenen omalla paikkakunnalla ja todistus suoritetusta ammunnasta esitettävä. Myös seuran omat ammunnat hyväksytään harjoituskerroiksi.
 • Riistanhoitopalkkiota ei makseta rahalla, vaan neljästä pienpedosta saa yhden talkoopäivän.
 • Seuran liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan; liittymismaksu 100 euroa ja jäsenmaksu 25 euroa. Vapaahetoinen SML:n jäsenmaksu 16 euroa.
 • Kennelpiirin vuosikokoukseen valittiin Kauko Kantola.
 • Talkoopäälliköksi valittiin Kaija Javarus